Maartje De Meulder

This is my personal blog. Depending on the topic, I write in English or Dutch (my native language). I am a Belgian postdoctoral researcher at the University of Namur in the south of Belgium. My current research project focuses on how ‘new signers’ contribute to the ethnolinguistic vitality of sign language communities. My broader research interests cover the legal recognition of sign languages, sign language policy and planning, multilingualism, family language policy, deaf communities’ political participation, and the UNCRPD (more specifically inclusive education). All views expressed on this blog are my own.

You can check my publications here.

I’m currently working (together with Joseph Murray and Rachel McKee) on an edited volume preliminary titled “Recognizing sign languages”  which will cover campaigns for the legal recognition of sign languages around the world, and will be published by Multilingual Matters.

Dit is mijn blog. Afhankelijk van het thema schrijf ik hier in het Engels of Nederlands. Ik ben een Belgische postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Namen. Mijn onderzoek focust op hoe ‘new signers’ bijdragen aan de ethnolinguïstische vitaliteit van gebarentaalgemeenschappen. Mijn ruimere onderzoeksinteresses betreffen de erkenning van gebarentalen, gebarentaalbeleid en -planning, meertaligheid, familietaalbeleid, de politieke participatie van dovengemeenschappen, en het IVRPH (meer bepaald inclusief onderwijs). Ik schrijf de bijdrages op deze blog in eigen naam.

Je kan mijn publicaties hier vinden.

Op dit moment werk ik (samen met Joseph Murray en Rachel McKee) aan het editen van een boek met als (voorlopige) titel “Recognizing Sign Languages”, dat campagnes voor de wettelijke erkenning van gebarentalen rond de wereld beschrijft en analyseert. Het zal uitgegeven worden door Multilingual Matters.

Contact: maartje.demeulder [at] verbeeld.be

Twitter (@mdemeulder) — LinkedIn

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s